Aryanic

نظارت

 

به اطلاع دانشجویان و مدرسین گرامی می‌رساند؛

در راستای پیشبرد نظارت و ارزیابی هوشمند، سیستم برخط (آنلاین) ثبت و پاسخگویی به شکایات در سامانه آموزشی دانشگاه (سجاد)، با هدف تکریم دانشجویان و مدرسان علمی کاربردی، تسهیل در ثبت درخواست و شکایات و تسریع در فرایند بررسی و پاسخگویی با رعایت محرمانگی، طراحی و راه اندازی شده است. دانشجویان و مدرسان می‌توانند از طریق ورود به سامانه آموزشی دانشگاه و در قالب فرآیند تنظیمی، نسبت به ثبت شکایات اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

   دانلود فایل : مراحل.pdf           حجم فایل 254 KB